Privacy verklaring

Milolingerie.nl onderdeel van Milo Trading is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring (laatst bijgewerkt op: 27-4-2019)

Contactgegevens:

Milo Lingerie www.milolingerie.nl, Bedrijfsnaam: Milo Trading, gevestigd aan Westerstraat 7, 1441 AR Purmerend, 0299-845453 (acquisitie niet gewenst)

Privacy

Milolingerie.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Milolingerie.nl zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

Dit privacy beleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Milo Lingerie. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01/11/2017, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacy beleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Milo Lingerie bewaart en gebruikt de persoonsgegevens uitsluitend die rechtstreeks worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan Milo Lingerie worden verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Deze gegevens worden alleen opgenomen in het klantenbestand van Milo Lingerie indien u een account aanmaakt en voor het uitvoeren van een overeenkomst. Het versturen van reclame e-mails door Milo Lingerie gebeurd alleen indien u toestemming heeft gegeven voor een nieuwsbrief. U dient de aanmelding hiervoor dan ook te bevestigen via de link die u per email toegestuurd krijgt bij aanmelding. Op iedere nieuwsbrief bevindt zich een mogelijkheid voor afmelden van de nieuwsbrief.

U geeft door het plaatsen van een bestelling toestemming voor het gebruik van deze gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het verwerken van orders.
 • Het versturen van e-mails door Milo Lingerie met betrekking tot uw order.

Levensduur en reden: Milolingerie.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Adres- en persoonsgegevens, worden niet bewaard. Zodra de bestelling afgerond is doen wij niets meer met uw gegevens. Uw gegevens staan echter wel in het ordersysteem en in onze papieren factuuradministratie, welke wij (alleen) zelf in beheer hebben. Echter niet met doel uw gegevens te bewaren, te verspreiden of voor andere doeleinden te gebruiken dan oorspronkelijk bedoeld. Enkel voor administratieve doeleinden. Deze gegevens zijn zorgvuldig opgeslagen en nadien de wettelijk verplichte bewaartermijn van onze administratie is verstreken, worden alle gegevens zorgvuldig vernietigd.

U geeft door het aanmelden op onze nieuwsbrief toestemming voor de volgende doeleinden:

 • Het versturen van een nieuwsbrief, om u op de hoogte te houden van nieuws, nieuwe producten en vernieuwingen op de website. Inschrijven gaat niet automatisch, u dient hiervoor de optie zelf aan te vinken en via een e-mail op de bevestigingslink te klikken

Levensduur: Indien u zich aangemeld heeft voor onze nieuwsbrief blijven uw naam en e-mailadres bewaard zolang u op onze nieuwsbrief bent ingeschreven. U kunt zich te allen tijde uitschrijven.

U geeft door het invullen van het contactformulier of het versturen van een e-mail naar ons toestemming voor de volgende doeleinden:

 • Het beantwoorden van uw vragen of opmerkingen.

Levensduur: Indien u ons een e-mail stuurt met een vraag of het contactformulier invult, wordt uw e-mailadres alleen gebruikt om uw vraag of opmerking te kunnen beantwoorden. Uw gegevens worden niet bewaard.

U geeft door het aanmaken van een klantaccount toestemming voor de volgende doeleinden:

 • Indien u een account aanmaakt blijven uw gegevens, zoals uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres bewaard, zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen. U kunt dan inloggen met uw aangemaakte gebruikersnaam en wachtwoord. Wij hebben geen toegang tot uw inloggegevens, enkel tot uw klantgegevens.

Levensduur: Indien u een klantaccount aanmaakt worden de door u ingevoerde gegevens bewaard tot u het klantaccount verwijderd of door ons laat verwijderen.

Als u besluit een recensie te schrijven, kunt u zelf kiezen of u uw volledige naam toevoegt. Dit mag ook alleen uw voornaam zijn. Het e-mailadres dat u opgeeft, zal niet zichtbaar zijn op de website. We zijn altijd benieuwd naar de meningen van onze klanten, dus stellen uw bijdrage in ons gastenboek zeer op prijs. Wij behouden het recht incorrecte bijdragen te verwijderen. Dit houdt in, dat wanneer u bijvoorbeeld een recensie schrijft, terwijl u nimmer een bestelling geplaatst heeft.

Beveiligde verbinding

Wij werken met een SSL beveiligde website, dat betekend beknopt dat gegevens die u verstuurt binnen het bestelproces en contactformulieren veilig en versleuteld worden verstuurd. 

Een webwinkel met een geldig SSL certificaat biedt u twee garanties:

 1. Het certificaat garandeert op de eerste plaats de identiteit van ons bedrijf achter deze webwinkel.
 2. De webwinkel zorgt voor een beveiligde verbinding. Dit is van belang bij het heen en weer gaan van informatie tussen uw computer en de website van onze webwinkel. Anderen kunnen deze gegevens niet inlezen of bewerken, ze worden versleuteld verzonden.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bij een bezoek aan onze webwinkel verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die door u worden opgegeven in het kader van de door u gevraagde dienst of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

- NAW-gegevens

- Factuuradres

- E-mailadres

- Betalingsgegevens

- Orderhistorie

- Telefoonnummer (niet verplicht)

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

- Bankrekeningnummer. Deze vragen wij alleen op bij een retour, dit om het gecrediteerde bedrag te kunnen storneren. De gegevens op het retourformulier worden enkel gebruikt om uw retour te kunnen verwerken en voor verbeterdoeleinden. Het formulier en daarop ingevulde gegevens worden na verwerken van de retour direct vernietigd. Uw bankrekeningnummer kan tevens mogelijk eventueel te herleiden zijn via betaalservice Mollie.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@milolingerie.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Milolingerie.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw bestelling en daarmee gemoeide betaling;

- Navolging van uw bestelling;

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder (mits u zich daar voor aan heeft gemeld);

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren (telefoonnummer invullen is niet verplicht);

- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;

- Om goederen en diensten bij u af te leveren.

Zonder het verstrekken van deze gegevens kunnen wij geen verkoop op afstand voltooien.

Geautomatiseerde besluitvorming

Milolingerie.nl neemt geen geautomatiseerde besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Milolingerie.nl) tussen zit. Milolingerie.nl doet niet aan profiling.

Delen van persoonsgegevens met derden

Milolingerie.nl zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. De door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Derden zijn:

 • Betaalservice Mollie;
 • Plink;
 • PayPal;
 • MyParcel danwel Sendcloud en PostNL danwel UPS;
 • Klarna.

Andere derden zijn:

 • Mijnwebwinkel.nl, op diens servers staan alle gegevens van onze webwinkel opgeslagen;
 • Webwinkelkeurmerk, deze partij is gekoppeld aan Mijnwebwinkel, via hen ontvangt u een e-mail om een recensie te kunnen achterlaten in ons gastenboek;
 • Uw eigen bank, met betrekking tot betalingen;
 • MailChimp, voor het versturen van nieuwsbrieven;
 • Google Analytics.

Al deze derde partijen hebben dragen hun eigen verantwoordelijkheid voor het omgaan met uw gegevens. Indien u hier meer informatie over wenst, kunt u de website van desbetreffende derde raadplegen. Hieronder vindt u een overzicht per derde, met welk doel uw gegevens gebruikt worden en hoe zijn door hen worden beschermd:

Webwinkelsoftware

Mijnwebwinkel

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van MyOnlineStore. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. MyOnlineStore heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. MyOnlineStore is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. MyOnlineStore maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.

Webhosting

Mijnwebwinkel

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van MyOnlineStore. MyOnlineStore verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. MyOnlineStore heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. MyOnlineStore is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten

Outlook

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Outlook. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Outlook heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Mijnwebwinkel

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van mijnwebwinkel. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. mijnwebwinkel heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Mailchimp

Wij versturen onze nieuwsbrieven via Mailchimp. Mailchimp verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Mailchimp heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Mailchimp is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Payment processors

Mollie, Plink

Voor het afhandelen van (een groot deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie en Plink. Mollie en Plink verwerken uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie en Plink hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie en Plink behouden zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s en Plink’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie en Plink bewaren uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan. Wij maken alleen gebruik van Plink indien wij u een betaalverzoek sturen, wanneer uw betaling bijvoorbeeld niet is gelukt door een storing bij uw bank of iDeal, of u bijvoorbeeld na een ruiling nog ergens voor moet bijbetalen.

PayPal

Voor het afhandelen van (een deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform PayPal. PayPal verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. PayPal heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. PayPal behoud zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. PayPal bewaard uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Klarna

Om u de betalingsopties van Klarna te kunnen aanbieden, zullen wij persoonlijke gegevens, zoals contactgegevens en bestelgegevens, overdragen aan Klarna. Op die manier kan Klarna beoordelen of u de betaalopties die worden aangeboden door Klarna kunt gebruiken en de betalingsopties aan uw behoeften kunt aanpassen. U ontvangt algemene informatie over Klarna hier. Uw persoonlijke gegevens worden door Klarna verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke voorschriften voor gegevensbescherming en zoals beschreven in Klarna’s privacy statement verwerkt.

Verzenden en logistiek

MyParcel, Sendcloud

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van MyParcel en Sendcloud voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met MyParcel en/of Sendcloud te delen. MyParcel en Sendcloud gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat MyParcel en onderaannemers inschakelt, stelt MyParcel uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking. De bezorging vindt plaats door PostNL, dan wel UPS. PostNL en UPS hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Milolingerie.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Milolingerie.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Voor verbeterdoeleinden van onze website kunnen wij de volgende gegevens steekproefsgewijs via Google statistieken zien, als u op onze website surft:

- Locatiegegevens

- Gegevens over uw activiteiten op onze website

- Internetbrowser en apparaat type

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens, er staat niet bij wie er op onze site surft.

Levensduur en reden: Bij Google Analytics hebben wij de zo kort mogelijke levensduur van 14 maanden ingesteld voor de gegevensbehoud van deze tracking info. Na deze periode worden de gegevens automatisch verwijderd. De informatie uit deze gegevens zijn kort gezegd zeer nuttig om de website te optimaliseren. Analytics wordt gebruikt om de performance van een webshop te meten en indirect marketing inspanningen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Milolingerie.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@milolingerie.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Milolingerie.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Milolingerie.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@milolingerie.nl. De pdf-versie van onze privacy verklaring kunt u hier downloaden.

Wijzigingen in het privacy beleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacy beleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Heeft u vragen over ons privacy-beleid of andere zaken? Neem dan contact met ons op.

 

 

Op werkdagen vóór 16:00 uur besteld? Dezelfde dag verzonden.

Verzenden binnen Nederland v.a. €5,95, accessoires v.a. €2,50

© 2017 - 2019 Milo Lingerie | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Voor een correcte werking maakt deze website gebruik van cookies. Accepteren Meer informatie
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.